Ở tuổi năm mươi ba, điều cuối cùng Sonia muốn làm là từ bỏ đất nước và công việc kinh doanh để tham gia vào nhóm người xin tị nạn đến vùng đất mới. Sau khi bọn giang hồ sát hại cháu trai và buộc đứa con trai mười bảy tuổi của cô gia nhập với bọn chúng, Sonia cảm thấy bỏ trốn là lựa chọn duy nhất. Sonia giải thích: “Tôi cầu nguyện với Chúa… Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để tôi và con trai không chết đói… Tôi thà nhìn thấy con trai chịu khổ ở đây hơn là kết thúc cuộc đời trong bao tải hay con kênh nào đó.”

Kinh Thánh nói gì với Sonia và con trai cô, hay với rất nhiều người chịu sự bất công và tàn hại? Khi công bố sự xuất hiện của Chúa Jêsus, Giăng Báp-tít đã loan báo tin mừng cho Sonia, cho chúng ta và cả thế giới. Giăng tuyên bố: “Hãy dọn đường cho Chúa, làm thẳng các lối Ngài” (Lu. 3:4). Ông nhấn mạnh rằng khi Chúa Jêsus đến, Ngài sẽ thi hành cuộc giải cứu toàn diện, mạnh mẽ. Từ ngữ trong Kinh Thánh nói về sự giải cứu này là ơn cứu rỗi.

Ơn cứu rỗi bao gồm sự chữa lành những tấm lòng tội lỗi và một ngày nào đó, chữa lành tất cả các tội ác trên thế giới. Công việc biến đổi của Chúa dành cho mọi câu chuyện, mọi hệ thống con người và dành cho mọi người. Giăng nói: “Cả nhân loại sẽ thấy ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời” (c.6).

Bất kể chúng ta đối diện với tội ác nào, thập tự giá và sự phục sinh của Đấng Christ đảm bảo rằng chúng ta sẽ thấy ơn cứu rỗi của Chúa. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ kinh nghiệm sự giải cứu cuối cùng của Ngài.