Buổi triển lãm Sự Chờ Đợi của nhà điêu khắc Liz Shepherd năm 2018 được phóng viên của tờ Boston Globe mô tả là “gợi lên sự quý giá, trống trải và siêu việt trong cuộc sống”. Lấy cảm hứng từ khoảng thời gian Shepherd ở bên giường bệnh với người cha đang hấp hối, buổi triển lãm cố gắng truyền tải sự mong mỏi, sự trống vắng vì mất mát và cảm giác mong manh khi người thân yêu sắp qua đời.

Ý tưởng sự chết là quý báu có vẻ mâu thuẫn; tuy nhiên, tác giả Thi Thiên tuyên bố: “Sự chết của những người thánh là quý báu dưới mắt Đức Giê-hô-va” (Thi. 116:15). Chúa trân quý sự chết của con cái Ngài, vì khi họ qua đời, Ngài đón họ về nhà.

Những đầy tớ trung thành (người thánh) này là ai? Theo tác giả Thi Thiên, họ là những người phục vụ Chúa để tỏ lòng biết ơn vì sự giải cứu của Ngài, là những người kêu cầu danh Ngài và dùng môi miệng để tôn vinh Ngài (Thi. 116:16-18). Những hành động này nói lên ý chí quyết tâm bước đi với Chúa, nhận lấy sự tự do mà Ngài ban và vun đắp mối liên hệ với Ngài.

Khi làm những điều đó, chúng ta thấy mình đồng đi với Chúa Jêsus, Đấng “được Đức Chúa Trời chọn lựa và quý trọng… Vì Kinh Thánh chép: “Nầy, Ta đặt tại Si-ôn một hòn đá, hòn đá góc nhà đã được chọn lựa và quý trọng; ai tin đá ấy sẽ không bị hổ thẹn” (I Phi 2:4-6). Khi chúng ta có niềm tin nơi Chúa thì sự qua đời của chúng ta là quý giá trước mặt Ngài.