Khi con gái lớn đến tuổi thiếu niên, vợ chồng tôi tặng cho cháu cuốn nhật ký mà chúng tôi viết từ khi cháu chào đời. Chúng tôi ghi lại những điều cháu thích và không thích, những thói quen và trò đùa đáng nhớ. Có đoạn giống như bức thư mô tả những gì chúng tôi thấy ở cháu và cách chúng tôi thấy Chúa hành động trên cháu. Khi chúng tôi đưa cho cháu cuốn nhật ký vào dịp sinh nhật thứ mười ba, cháu rất thích. Món quà mà cháu được nhận là biết được một phần quan trọng về nguồn gốc của bản thân.

Khi chúc phước cho một điều bình thường như bánh, Chúa Jêsus bày tỏ đặc tính của nó. Bánh, cùng với mọi tạo vật, được tạo ra để phản ánh vinh quang của Chúa. Tôi tin rằng Chúa Jêsus cũng nói đến tương lai của thế giới vật chất. Một ngày nào đó, vinh quang của Chúa sẽ bao phủ mọi tạo vật. Vì vậy, khi chúc phước cho bánh (Mat. 26:26), Chúa Jêsus chỉ ra nguồn gốc và số phận của tạo vật (Rô. 8:21-22).

Có thể “phần khởi đầu” trong câu chuyện của bạn dường như rối tung. Có thể bạn không nghĩ rằng tương lai của mình có gì tốt đẹp. Nhưng có một câu chuyện vĩ đại hơn. Đó là câu chuyện về Chúa – Đấng tạo dựng bạn có mục đích và vì mục đích làm vui lòng Ngài. Đó là câu chuyện về Đấng đến để giải cứu bạn (Mat. 26:28); Đấng đặt Thánh Linh của Ngài trong bạn để làm mới và phục hồi địa vị của bạn. Đó là câu chuyện về Đấng muốn chúc phước cho bạn.