Trong đợt phát áo khoác cho trẻ em, những đứa trẻ đầy biết ơn và hào hứng chọn màu yêu thích và lựa cỡ áo vừa với mình. Một người trong ban tổ chức cho biết rằng nhờ đó các em sẽ có thêm lòng tự trọng, áo khoác mới giúp các bạn đồng lứa chấp nhận và các em có thể đến trường vào những ngày mùa đông.

Sứ đồ Phao-lô dường như cũng cần chiếc áo khoác khi ông viết thư cho Ti-mô-thê: “Khi con đến, nhớ đem chiếc áo choàng mà ta để lại tại nhà Ca-bút, thành Trô-ách” (II Ti. 4:13). Bị giam trong nhà tù La Mã lạnh lẽo, Phao-lô cần được ấm và cũng cần bạn bè. “Không có ai ủng hộ ta cả; tất cả đều bỏ rơi ta” ông than van khi đối mặt với thẩm phán La Mã (c.16). Những lời chân thật của ông khiến lòng chúng ta đau nhói về nỗi đau của nhà truyền giáo vĩ đại này.

Tuy nhiên, những lời sau cùng trong thư tín cuối cùng được ghi lại của Phao-lô – những suy nghĩ kết lại chức vụ tuyệt vời của ông – ông đã đi từ chỗ buồn rầu đến ca ngợi. “Nhưng Chúa đã đứng bên ta” (c.17), lời đó khiến lòng chúng ta phấn khởi. Ông tuyên bố: “[Chúa] ban năng lực cho ta để ta có thể rao truyền Tin Lành một cách chu toàn cho tất cả dân ngoại đều nghe, và ta đã được giải cứu khỏi hàm sư tử” (c.17).

Nếu bạn hiện đang đối mặt với khủng hoảng, thiếu áo ấm hay không có bạn bè giúp đỡ, hãy nhớ đến Chúa. Ngài luôn thành tín sẽ phục hồi, chu cấp và giải cứu bạn. Vì sao? Vì sự vinh hiển của Ngài và để làm trọn mục đích của Ngài dành cho chúng ta trong vương quốc Ngài.