Có một người mới tin nhận Chúa Jêsus, anh rất khao khát đọc Kinh Thánh. Nhưng anh bị mất thị lực và cả hai tay trong một vụ nổ. Khi anh nghe nói có một người phụ nữ đọc chữ nổi bằng môi, anh đã cố gắng làm theo – chỉ để phát hiện ra rằng đầu dây thần kinh trên môi của anh cũng đã bị hủy hoại. Nhưng gần đây, anh vô cùng vui mừng khi phát hiện mình có thể cảm nhận được bảng chữ nổi bằng lưỡi! Anh đã tìm được cách đọc Kinh Thánh.

Sự vui thỏa là cảm xúc mà tiên tri Giê-rê-mi kinh nghiệm khi tiếp nhận Lời Chúa. Ông nói: “Gặp được lời Ngài, con đã ăn nuốt rồi; Lời Ngài là sự vui mừng, hớn hở của lòng con” (Giê. 15:16). Không như dân Giu-đa coi thường Lời Chúa (8:9), tiên tri Giê-rê-mi đã vâng theo và vui thỏa trong lời Ngài. Tuy nhiên, vì vâng lời Chúa, ông bị chính đồng bào của mình khước từ và bị bắt bớ cách bất công (15:17).

Có lẽ một số người trong chúng ta cũng trải qua điều tương tự. Chúng ta đã từng đọc Kinh Thánh với niềm vui, nhưng việc vâng lời Chúa lại dẫn đến đau khổ và bị người khác khước từ. Cũng như Giê-rê-mi, chúng ta hãy trình dâng sự bối rối của mình lên cho Chúa. Ngài đã trả lời Giê-rê-mi bằng cách lặp lại lời hứa khi lần đầu kêu gọi ông làm tiên tri (c.19-21, xem 1:18-19). Chúa nhắc ông nhớ rằng Ngài không bao giờ lìa bỏ con dân Ngài. Chúng ta cũng có thể tin cậy như vậy. Ngài thành tín và sẽ không bao giờ lìa bỏ chúng ta.