Debbie là chủ doanh nghiệp dịch vụ lau dọn nhà, cô luôn tìm kiếm thêm khách hàng mới để phát triển việc kinh doanh. Trong một cuộc gọi nọ, cô nói chuyện với một phụ nữ và được trả lời là: “Hiện nay tôi không có khả năng chi trả cho việc này, tôi đang phải điều trị ung thư.” Liền lúc đó, Debbie quyết định rằng “không một phụ nữ nào đang điều trị ung thư sẽ bị bỏ mặc. Họ sẽ được hưởng dịch vụ lau dọn nhà miễn phí.” Vì vậy, năm 2005, cô thành lập một tổ chức phi lợi nhuận, qua đó các công ty sẽ cung cấp dịch vụ lau dọn nhà miễn phí cho những phụ nữ đang chiến đấu với ung thư. Một phụ nữ bị ung thư đã cảm thấy vô cùng phấn khởi khi trở về một ngôi nhà sạch sẽ. Cô ấy nói: “Lần đầu tiên, tôi thật sự tin rằng mình có thể chiến thắng căn bệnh ung thư.”

Cảm giác được chăm sóc và hỗ trợ có thể giúp chúng ta vững vàng đối mặt với thử thách. Nhận biết sự hiện diện và giúp đỡ của Chúa sẽ mang đến niềm hy vọng, khích lệ tinh thần chúng ta. Thi Thiên 46 là đoạn Kinh Thánh yêu thích của nhiều người trải qua khó khăn, nhắc chúng ta rằng: “Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức mạnh của chúng con, Ngài hằng giúp đỡ trong cơn hoạn nạn” và “Hãy yên lặng và biết rằng Ta là Đức Chúa Trời… Ta sẽ được tôn cao trên đất nầy. Đức Giê-hô-va vạn quân ở cùng chúng con” (c.1, 10–11).

Nhắc nhở chính mình về lời hứa và sự hiện diện của Chúa là cách để làm mới tấm lòng của chúng ta và cho chúng ta lòng can đảm và vững tâm để vượt qua giai đoạn khó khăn.