Bộ phim Amistad kể về các nô lệ Tây Phi vào năm 1839 chiếm lấy chiếc thuyền đang vận chuyển họ, giết chết thuyền trưởng và một số thủy thủ. Cuối cùng, họ bị bắt, ở tù và bị xét xử. Phân cảnh đáng nhớ trong tòa án khắc họa nhân vật Cinqué, thủ lĩnh của các nô lệ đã cầu xin được tự do. Những từ đơn giản mà người đàn ông bị xiềng lặp đi lặp lại ngày càng khẩn thiết bằng vốn tiếng Anh không chuẩn – cuối cùng khiến cho phòng xử án phải yên lặng: “Xin cho chúng tôi tự do!” Công lý được thực thi và những người này đã được phóng thích.

Hầu hết mọi người ngày nay không bị ràng buộc về thể xác, nhưng họ vẫn cần được giải phóng khỏi sự trói buộc tâm linh của tội lỗi. Lời Chúa Jêsus trong Giăng 8:36 mang đến sự nhẹ nhõm: “Vậy, nếu Con giải phóng các ngươi thì các ngươi thật sự được tự do.” Chúa Jêsus phán rằng Ngài đem đến sự giải phóng thật vì Ngài ban sự tha thứ cho bất kỳ ai tin nơi Ngài. Dù một số người đang nghe Chúa Jêsus phán cho rằng mình tự do (c.33), song lời nói, thái độ và hành động của họ đối với Ngài đã phản bội lời tuyên bố của họ.

Chúa Jêsus muốn nghe mọi người lặp lại lời cầu xin của Cinqué “Xin cho chúng con được tự do!” Ngài là Đấng đầy lòng thương xót, luôn chờ đợi lời kêu cầu của những ai đang bị xiềng xích bởi lòng vô tín, nỗi sợ hãi hay thất bại. Tự do là vấn đề của tấm lòng. Sự tự do thật luôn dành sẵn cho những ai tin rằng Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời, Đấng được sai đến thế gian để bẻ gãy quyền lực của tội lỗi đang cầm giữ chúng ta, bằng sự chết và phục sinh của Ngài.