Khi tôi nghe thợ chỉnh dây cho cây đại dương cầm, tôi nghĩ về những lần tôi nghe tiếng đàn của cây dương cầm đó phát ra âm thanh tuyệt vời của bản nhạc “Warsaw Concerto” và giai điệu hùng hồn của bản nhạc “Lớn Bấy Duy Ngài”. Nhưng giờ đây, cây đàn này cần được điều chỉnh. Trong khi một số nốt nhạc vẫn đúng cao độ, nhiều nốt khác lại bị thăng hoặc giáng, tạo ra âm thanh khó nghe. Nhiệm vụ của thợ chỉnh dây đàn không phải là làm cho các phím đàn phát ra cùng một âm thanh, mà là đảm bảo rằng âm thanh độc đáo của mỗi nốt nhạc kết hợp với các nốt khác tổng hợp lại thành một hòa âm dễ chịu.

Ngay cả trong hội thánh, chúng ta cũng có thể thấy những bất hòa. Những con người với ước vọng hoặc tài năng khác biệt có thể tạo ra sự bất hòa khi tổng hợp lại với nhau. Trong Ga-la-ti 5, Phao-lô nài xin các tín hữu loại bỏ sự “gây gổ, ghen ghét, giận dữ, ích kỷ”, những điều phá hủy mối tương giao với Chúa hoặc mối quan hệ với người khác. Phao-lô tiếp tục khích lệ chúng ta đeo đuổi trái của Thánh Linh: “Yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, khiêm nhu, tiết độ” (c.20, 22-23).

Khi sống theo Thánh Linh, chúng ta sẽ thấy dễ dàng hơn để tránh xung đột không cần thiết về những vấn đề không quan trọng. Ý thức về mục đích chung quan trọng hơn sự khác biệt giữa chúng ta. Và với sự giúp đỡ của Chúa, mỗi chúng ta có thể tăng trưởng trong ân điển và sự hiệp nhất khi giữ tấm lòng mình hòa nhịp với Ngài.