Trong thời điểm của Chúa, con trai Kofi của chúng tôi được sinh ra vào ngày thứ sáu, đúng với ý nghĩa của tên cháu – cậu bé sinh vào thứ sáu. Chúng tôi đặt tên con theo tên người bạn ở Ghana, vị mục sư có đứa con trai duy nhất đã mất. Ông luôn cầu nguyện cho Kofi, con trai của chúng tôi. Chúng tôi rất trân trọng điều đó.

Thật dễ bỏ qua ý nghĩa của một cái tên nếu bạn không biết câu chuyện đằng sau nó. Trong Lu-ca 3, chúng ta thấy một chi tiết hấp dẫn về một cái tên trong dòng dõi của Giô-sép. Gia phả của Giô-sép truy ngược nguồn gốc của ông đến A-đam và thậm chí đến Đức Chúa Trời (c.38). Câu 31 cho biết: “Na-than con Đa-vít”. Na-than sao? Thật thú vị. Trong I Sử Ký 3:5, chúng ta biết rằng Na-than được sinh ra bởi Bát Sê-ba.

Có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên khi Đa-vít đặt tên cho con của Bát Sê-ba là Na-than? Hãy nhớ lại câu chuyện lịch sử. Bát Sê-ba lẽ ra không phải là vợ của Đa-vít. Và tiên tri Na-than đã can đảm quở trách vua Đa-vít vì ông lạm dụng quyền lực để chiếm đoạt Bát Sê-ba và giết chồng bà (xem II Sam. 12).

Đa-vít đã chấp nhận lời khiển trách thẳng thắn của tiên tri Na-than và ăn năn tội lỗi khủng khiếp đó. Qua sự rịt lành của thời gian, ông đặt tên cho con trai mình là Na-than. Thật thích hợp vì đây là con trai của Bát Sê-ba, và là một trong những tổ phụ của Giô-sép, cha về phần xác của Chúa Jêsus (Lu-ca 3:23).

Trong Kinh Thánh, chúng ta liên tục thấy ân điển của Chúa trong mọi điều, thậm chí với cái tên ít người biết trong gia phả ít ai đọc. Ân điển của Chúa ở khắp mọi nơi.