Không có tín hiệu di động và không có bản đồ đường mòn, chúng tôi chỉ nhớ bản đồ hướng dẫn cố định ở đầu đường. Hơn một giờ sau, cuối cùng chúng tôi cũng ra khỏi khu rừng và đi vào bãi đậu xe. Chúng tôi đã bỏ lỡ một lối rẽ gần hơn mà chỉ mất chưa đầy một cây số đi bộ, nên đã phải đi xa hơn nhiều.

Cuộc sống cũng có thể giống như vậy: chúng ta phải hỏi, không chỉ đơn giản là điều gì đó đúng hay sai, mà điều đó sẽ dẫn đến đâu. Thi Thiên 1 so sánh hai cách sống, cách sống của người công chính (những người yêu mến Chúa) và của kẻ ác (kẻ thù của những người yêu mến Chúa). Người công chính sẽ thịnh vượng như cây trồng, nhưng kẻ ác bị thổi bay như rơm rác (c.3-4). Thi Thiên này mô tả sự thịnh vượng đó. Người thịnh vượng là người phụ thuộc vào Chúa để được đổi mới và nhận sự sống.

Vậy làm thế nào để chúng ta trở thành người như vậy? Ngoài một số điều khác, Thi Thiên 1 kêu gọi chúng ta tránh xa các mối quan hệ gây hại và thói quen không lành mạnh và vui thích sự dạy dỗ của Chúa (c.2). Trên hết, lý do chúng ta được thịnh vượng là nhờ sự quan tâm chăm sóc của Chúa: “Đức Giê-hô-va biết đường lối người công chính” (c.6).

Hãy phó thác đường lối mình cho Chúa, để Ngài dẫn bạn ra khỏi những khuôn mẫu cũ dẫn đến chỗ vô ích, và hãy để Kinh Thánh làm dòng sông nuôi dưỡng tấm lòng bạn.