Nếu bạn đóng vai Chúa Jêsus trong một bộ phim, bạn sẽ diễn vai đó thế nào? Đó là thách thức mà Bruce Marchiano đối mặt khi đóng vai Chúa Jêsus trong bộ phim Kinh Thánh Trực Quan có tên Sách Tin Lành Ma-thi-ơ năm 1993. Biết rằng hàng triệu khán giả sẽ đưa ra kết luận về Chúa Jêsus dựa trên vai diễn của mình, vì thế áp lực phải thể hiện vai diễn cho đúng là điều quá sức với ông. Ông quỳ gối kêu cầu với Chúa Jêsus về vai diễn Chúa Jêsus.

Bruce đã thấu hiểu điều đó từ chương đầu tiên của sách Hê-bơ-rơ, trong đó tác giả cho biết Đức Chúa Cha đã biệt riêng Con Ngài bằng cách xức “dầu vui mừng” cho Người (1:9). Đây là niềm vui của sự tôn vinh – niềm vui trong mối liên hệ với Cha được bày tỏ cách hết lòng. Niềm vui đó ngự trị trong lòng Chúa Jêsus suốt cuộc đời Ngài. Như Hê-bơ-rơ 12:2 mô tả: “Đấng vì niềm vui đặt trước mặt mình, vui chịu thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện đang ngồi bên phải ngai Đức Chúa Trời”.

Dựa vào lời mô tả từ câu Kinh Thánh này, Bruce đã trình bày cách độc đáo chân dung Đấng Cứu Thế tràn đầy niềm vui. Kết quả là ông được biết đến với biệt danh “Chúa Jêsus mỉm cười”. Chúng ta cũng hãy can đảm quỳ xuống “nài xin Chúa Jêsus vì cớ danh Ngài”. Nguyện Ngài đổ đầy trong chúng ta bản tính của Ngài để mọi người xung quanh nhìn thấy tình yêu của Ngài được bày tỏ trong chúng ta!