Mùa hè năm ngoái, một con cá voi sát thủ tên Talequah đã sinh con. Đàn cá voi sát thủ của Talequah đang bị đe dọa, và cá voi con mới sinh là hy vọng cho tương lai của chúng. Nhưng cá voi con ấy chỉ sống chưa đầy một giờ. Trong biểu hiện đau buồn được mọi người trên khắp thế giới theo dõi, Talequah đã đẩy xác của con mình trong dòng nước lạnh của Thái Bình Dương suốt mười bảy ngày mới chịu để con ra đi.

Đôi khi những người tin Chúa không biết phải làm gì trong lúc đau buồn. Có lẽ chúng ta sợ rằng buồn rầu có thể là biểu hiện của thiếu hy vọng. Nhưng Kinh Thánh cho chúng ta nhiều ví dụ về những người khóc than với Chúa trong đau buồn. Cả than khóc và hy vọng đều có thể là cách đáp ứng xuất phát từ đức tin.

Ca Thương là sách gồm năm bài thơ nói lên nỗi buồn của những người mất quê hương. Họ bị kẻ thù săn đuổi suýt chết (3:52-54), và họ khóc lóc, kêu cầu Chúa thực thi công lý (c.64). Họ kêu khóc với Chúa không phải vì họ mất hy vọng, mà vì họ tin rằng Chúa đang lắng nghe. Và khi họ kêu cầu thì Chúa đến bên họ (c.57).

Không có gì sai khi bạn than khóc về những điều tan vỡ trong thế giới hoặc trong cuộc sống mình. Chúa luôn lắng nghe, và bạn có thể tin chắc rằng Chúa từ trời nhìn xuống và thấy bạn.