Họ được gọi là “Những Người Giữ Đèn”.

Tại ngọn hải đăng trên mũi Đảo Hatteras ngay sát bờ biển tiểu bang North Carolina của Hoa Kỳ, có một đài tưởng niệm những người đã trông coi đèn ở đó từ năm 1803. Ngay sau khi ngọn hải đăng hiện tại được dời vào đất liền vì tình trạng xói mòn bờ biển, tên của những người canh giữ được khắc trên những tảng đá nền cũ và xếp thành hình khán đài vòng cung đối diện với địa điểm mới. Nhờ vậy, theo như tấm bảng giải thích, du khách ngày nay có thể theo dấu chân của những người canh giữ lịch sử cũng như “canh giữ” hải đăng.

Chúa Jêsus là Đấng ban ánh sáng tối thượng. Ngài phán: “Ta là ánh sáng của thế gian, người nào theo Ta sẽ không đi trong bóng tối, nhưng có ánh sáng của sự sống” (Gi. 8:12). Thật là táo bạo khi ai đó tuyên bố như thế. Nhưng Chúa Jêsus nói điều đó để khẳng định mối liên hệ với Cha trên trời, là Đấng tạo ra ánh sáng và sự sống, Đấng đã sai Ngài đến.

Khi chúng ta đến với Chúa Jêsus để nhận sự cứu rỗi và làm theo lời Ngài dạy, chúng ta được phục hồi mối liên hệ với Đức Chúa Trời, được Ngài ban cho năng lực mới và mục đích sống mới. Cuộc đời và tình yêu biến đổi của Ngài là “ánh sáng cho loài người” (1:4), sẽ soi sáng trong chúng ta và qua chúng ta, và chiếu sáng vào thế giới tăm tối và lắm khi nguy hiểm.

Là người theo Chúa, chúng ta trở thành “những người giữ đèn”. Nguyện người khác nhìn thấy ánh sáng của Ngài từ chúng ta, và họ khám phá được cuộc sống và hy vọng mà chỉ mình Ngài có thể ban cho!