Cô đơn là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với hạnh phúc của chúng ta, nó ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta thông qua hành vi trên mạng xã hội, tiêu thụ thực phẩm và những thứ tương tự. Một nghiên cứu cho thấy rằng gần hai phần ba dân số, bất kể tuổi tác hay giới tính, đều cảm thấy cô đơn ít nhất vài lần trong đời. Một siêu thị ở Anh đã lập ra những “bàn trò chuyện” ở khu quán ăn để khuyến khích con người kết nối với nhau. Những người cần có mối quan hệ chỉ cần ngồi tại bàn được thiết kế cho mục đích đó, để tham gia cùng người khác hoặc thể hiện mong muốn được tham gia. Cuộc hội thoại bắt đầu sau đó, mang lại cảm giác kết nối và tính cộng đồng.

Những tín hữu của hội thánh đầu tiên đã cam kết gắn bó trong mối quan hệ với nhau. Không có nhau, họ sẽ cảm thấy rất cô đơn trong việc thực hành đức tin, là điều vẫn còn mới mẻ với thế giới. Không chỉ “giữ lời dạy của các sứ đồ” để học biết theo Chúa Jêsus, họ cũng “chuyên tâm đến đền thờ” và bẻ bánh tại nhà để khích lệ và thông công với nhau (Cv. 2:42, 46).

Chúng ta cần có mối quan hệ với người khác; Chúa đã tạo dựng chúng ta theo cách như vậy! Những lúc cô đơn đau khổ đã chỉ ra nhu cầu đó. Giống như các tín hữu của hội thánh đầu tiên, chúng ta cần đồng hành và chia sẻ với nhau vì ích lợi của chúng ta, và cũng hãy đem điều đó đến cho những người xung quanh đang cần.