Tôi và bố từng đốn cây và cắt thành từng khúc bằng cái cưa do hai người kéo. Vì còn trẻ và sung sức, tôi cố gắng ấn mạnh lưỡi cưa xuống vết cắt. Bố nói: “Hãy từ từ, để cái cưa làm việc”.

Tôi nghĩ về lời của Phao-lô trong sách Phi-líp: “Đức Chúa Trời là Đấng đang hành động trong anh em” (2:13). Hãy từ từ. Hãy để Chúa thực hiện công tác thay đổi chúng ta.

C.S. Lewis nói rằng tăng trưởng không đơn giản là nghe những gì Đấng Christ phán và làm theo. Ông giải thích: “Đấng Christ, một Con Người thật… đang hành động trong bạn… dần biến đổi bạn vĩnh viễn thành… một Đấng Christ nhỏ bé mới, một con người… cùng chia sẻ quyền năng, niềm vui, sự hiểu biết và sự vĩnh hằng của Ngài”.

Ngày hôm nay, Chúa đang thực hiện quá trình đó. Hãy ngồi dưới chân Chúa Jêsus và nhận lấy những điều Ngài phán. Hãy cầu nguyện. “Hãy giữ mình trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời” (Giu. 1:21), hãy luôn nhắc nhở mình cả ngày rằng bạn thuộc về Ngài. Hãy yên nghỉ trong sự đảm bảo rằng Ngài đang dần thay đổi bạn.

Bạn sẽ hỏi: “Nhưng chẳng phải chúng ta nên đói khát sự công chính sao?” Hãy hình dung một đứa trẻ nhỏ đang cố với lấy món quà trên kệ cao, với đôi mắt long lanh ước muốn. Người bố cảm nhận được mong muốn đó nên đã mang món quà đó xuống cho nó.

Việc đó là bởi Chúa làm; còn chúng ta chỉ vui hưởng. Hãy từ từ. Một ngày nào đó chúng ta sẽ đến đích.