Phần lớn các đồng nghiệp của Mike không biết gì về Cơ Đốc giáo, hoặc dường như chẳng quan tâm. Nhưng họ biết anh quan tâm. Một ngày kia khi gần đến lễ Phục Sinh, có người tình cờ nói rằng lễ Phục Sinh có liên quan gì đó đến Lễ Vượt Qua và thắc mắc về mối liên hệ này. Người đó nói: “Này Mike, anh biết những điều về Chúa phải không? Lễ Vượt Qua là gì vậy?”

Và Mike đã giải thích về cách Đức Chúa Trời cứu dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi cảnh nô lệ tại Ai Cập. Anh kể cho họ nghe về mười tai họa, bao gồm cái chết của tất cả con đầu lòng. Anh giải thích thiên sứ đã “vượt qua” những ngôi nhà có khung cửa bôi huyết của chiên con. Sau đó anh chia sẻ Chúa Jêsus đã bị đóng đinh vào dịp Lễ Vượt Qua như Chiên Con được được dâng làm sinh tế một lần đủ cả. Đột nhiên Mike nhận ra, Ồ, mình đang làm chứng!

Sứ đồ Phi-e-rơ đã đưa ra lời khuyên cho hội thánh ở trong nền văn hóa không biết Chúa. Ông nói: Hãy “luôn sẵn sàng để trả lời những kẻ chất vấn về niềm hi vọng trong anh em” (I Phi. 3:15).

Bởi vì Mike đã cởi mở về niềm tin của mình, nên anh có cơ hội chia sẻ về niềm tin ấy cách tự nhiên, và Mike có thể làm như vậy với “sự ôn tồn và trân trọng” (c.15).

Chúng ta cũng vậy. Với sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh, chúng ta có thể giải thích bằng từ ngữ đơn giản về điều quan trọng nhất trong cuộc sống – những điều về Đức Chúa Trời.