Lúc nửa đêm, Mục sư Samuel Baggaga nhận cuộc gọi nhờ ông đến nhà một tín hữu trong hội thánh. Khi đến nơi, ông thấy một ngôi nhà bị nhấn chìm trong lửa. Người cha, mặc dù bị bỏng, đã quay lại ngôi nhà để cứu con của mình và trở ra với đứa con gái bất tỉnh. Bệnh viện ở vùng nông thôn Uganda cách xa tận 10km. Vì không có phương tiện giao thông, mục sư và người cha bắt đầu chạy bộ đến bệnh viện cùng đứa bé. Khi một người mệt, người còn lại đã thay phiên bế đứa trẻ bị thương. Họ đã chạy suốt chặng đường cùng nhau, người cha và đứa con gái được chữa trị và sau đó đã hoàn toàn bình phục.

Trong Xuất Ê-díp-tô Ký 17:8–13, Chúa đã hoạch định một chiến thắng vĩ đại bao gồm những nỗ lực của Giô-suê, người lãnh đạo quân đội đánh trận; và Môi-se, người giơ cao cánh tay cầm gậy của Đức Chúa Trời. Khi cánh tay của Môi-se bị mỏi, A-rôn và Hu-rơ mỗi người giúp nâng một tay của ông lên cho đến khi mặt trời lặn và kẻ thù bị đánh bại.

Đừng bao giờ đánh giá thấp giá trị của sự phụ thuộc lẫn nhau. Bởi lòng nhân từ, Chúa dự bị những người là đại diện của Ngài vì lợi ích chung. Đôi tai lắng nghe và bàn tay giúp đỡ; những lời khôn ngoan, an ủi và sửa trị – những điều này và các nguồn lực khác đến với chúng ta và qua chúng ta đến với người khác. Cùng nhau, chúng ta sẽ chiến thắng và vinh quang thuộc về Đức Chúa Trời!