Thomas Hobbes, vị triết gia nổi tiếng vào thế kỷ mười bảy, đã viết về con người trong trạng thái tự nhiên là “đơn độc, nghèo nàn, xấu xa, tàn bạo và ngắn ngủi”. Hobbes lập luận rằng bản năng của chúng ta có xu hướng tranh chiến để giành quyền thống trị người khác; do đó, việc thành lập chính phủ thật sự cần thiết để có thể duy trì luật lệ và trật tự.

Quan điểm ảm đạm về loài người nghe có vẻ giống như tình trạng mà Chúa Jêsus đã mô tả khi Ngài nói: “Tất cả những người đến trước Ta đều là quân trộm cướp” (Gi. 10:8). Nhưng Chúa Jêsus mang đến niềm hy vọng trong cơn tuyệt vọng. “Kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết, và hủy diệt; còn Ta đã đến để chiên được sự sống và sự sống sung mãn” (c.10).

Thi Thiên 23 vẽ nên bức chân dung mới mẻ về cuộc sống mà Người Chăn ban cho chúng ta. Ở trong Ngài, chúng ta “không thiếu thốn gì” (c.1) và được làm cho tươi mới (c.3). Ngài dẫn chúng ta đi vào các lối công chính trong ý muốn hoàn hảo của Ngài, để ngay cả khi phải đối mặt với những thời điểm đen tối, chúng ta cũng không cần phải sợ hãi; vì Ngài hiện diện để an ủi chúng ta (c.3-4). Ngài giúp chúng ta chiến thắng nghịch cảnh và ban phước cho chúng ta cách dư dật (c.5). Phước hạnh và sự thương xót của Ngài cứ theo chúng ta mỗi ngày, và chúng ta được ở trong sự hiện diện của Ngài mãi mãi (c.6).

Nguyện chúng ta đáp lại tiếng gọi của Đấng Chăn Chiên để kinh nghiệm cuộc sống sung mãn đầy trọn mà Ngài đã đến để ban cho chúng ta.