Lela đang hấp hối vì căn bệnh ung thư, và Timothy, chồng cô ấy, không thể hiểu nổi vì sao Đấng đầy lòng yêu thương lại để vợ anh phải đau khổ. Cô ấy đã trung tín hầu việc Ngài trong vai trò giáo viên dạy Kinh Thánh và cố vấn cho nhiều người. Anh khóc: “Tại sao Chúa lại để điều này xảy ra?” Thế nhưng, Timothy vẫn tiếp tục trung tín theo Ngài.

Tôi hỏi anh ấy cách chân thành: “Vậy sao anh vẫn tin Chúa? Điều gì giữ anh không quay lưng với Ngài?”

“Vì điều đã xảy ra trước đây”, Timothy trả lời. Mặc dù bây giờ anh không thể “nhìn thấy” Chúa, nhưng anh nhớ lại những lần Chúa đã giúp đỡ và bảo vệ mình. Đó là những dấu hiệu cho thấy Chúa vẫn chăm sóc gia đình anh. Anh nói: “Tôi biết Chúa mà tôi tin sẽ hành động theo cách riêng của Ngài”.

Lời của Timothy giống với lời Ê-sai bày tỏ lòng tin cậy Chúa trong Ê-sai 8:17. Ngay cả khi không thể cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong lúc dân sự đang chống đỡ những rắc rối từ kẻ thù, ông vẫn sẽ “trông đợi Chúa”. Ông tin cậy Chúa vì những dấu hiệu cho thấy sự hiện diện liên tục của Ngài (c.18).

Có những lần chúng ta cảm thấy như Chúa không ở cùng mình trong cơn hoạn nạn. Đó là những lúc chúng ta phải nương cậy vào công việc Ngài đã và đang hành động trong đời sống chúng ta. Đó là lời nhắc nhở hữu hình về Đức Chúa Trời vô hình – Đấng luôn ở cùng chúng ta và sẽ đáp lời trong thời điểm của Ngài và theo cách của Ngài.