Chàng trai trẻ trở thành đội trưởng. Đội thể thao chuyên nghiệp bây giờ được dẫn dắt bởi một cậu bé hiền hậu, có lẽ vừa mới bắt đầu cạo râu. Buổi họp báo đầu tiên của anh thật thất vọng. Anh cứ nhường câu hỏi cho huấn luyện viên và đồng đội, và lẩm bẩm những lời sáo rỗng về việc anh chỉ đang cố gắng làm công việc của mình. Cả đội đã chơi không tốt trong mùa giải đó, và cuối cùng đội trưởng trẻ phải bị đổi đi. Anh không hiểu rằng mình được trao quyền lãnh đạo, và có lẽ không bao giờ tin rằng mình có thể làm được điều đó.

Vì những thất bại, Sau-lơ đã “thấy mình thấp hèn” (I Sa. 15:17) – một điều khá buồn cười về người đàn ông được mô tả là cao lớn. Ông thật sự cao hơn mọi người từ vai trở lên (9:2) Nhưng đó lại không phải là điều ông nhìn thấy ở chính mình. Thật vậy, những hành động của ông trong chương này cho thấy ông đang cố lấy lòng mọi người. Sau-lơ hoàn toàn không hiểu được rằng Đức Chúa Trời – chứ không phải con người – đã chọn và trao cho ông một sứ mạng.

Nhưng sai lầm của Sau-lơ là bức tranh thất bại của con người: chúng ta có thể quên rằng chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời để phản ánh quyền cai trị của Ngài, và kết quả là chúng ta lạm dụng quyền hạn của mình – gieo rắc sự hư hoại trong thế gian. Để sửa chữa, chúng ta cần quay trở lại với Chúa: để Cha định rõ chúng ta bằng tình yêu của Ngài, để Ngài đổ đầy Thần Linh Ngài trong chúng ta, và để Chúa Jêsus sai phái chúng ta đi vào trong thế gian.