Năm 2012, Phillips, Craig và Dean cho ra mắt bài hát có tựa đề “Hãy Bảo Trái Tim Bạn Đập Lại”. Bài hát lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật về một vị bác sĩ phẫu thuật tim. Sau khi mổ lấy trái tim của bệnh nhân để phục hồi lại, ông đặt trái tim trở lại lồng ngực và bắt đầu xoa bóp nhẹ nhàng để nó hồi sinh. Nhưng trái tim không hoạt động trở lại. Bác sĩ bắt đầu áp dụng các biện pháp mạnh hơn nhưng trái tim vẫn không đập. Cuối cùng, ông quỳ gối bên cạnh bệnh nhân đang được gây mê và nói: “Cô Johnson ơi, tôi là bác sĩ phẫu thuật của cô. Ca mổ diễn ra suôn sẻ. Trái tim của cô đã được phục hồi. Bây giờ hãy bảo trái tim của cô đập trở lại.” Thế là trái tim của cô ấy bắt đầu đập.

Ý tưởng chúng ta có thể bảo trái tim của mình làm điều gì đó có vẻ kỳ lạ, nhưng việc này lại có nghĩa về mặt thuộc linh. Tác giả Thi Thiên nói với chính mình: “Hỡi linh hồn ta, vì sao ngươi sờn ngã? Hãy hy vọng nơi Đức Chúa Trời” (Thi. 42:5). Một tác giả khác nói rằng: “Hỡi linh hồn ta, hãy trở về nơi an nghỉ ngươi, vì Đức Giê-hô-va đã hậu đãi ngươi” (116:7). Sau khi đánh bại kẻ thù của Y-sơ-ra-ên, nữ quan xét Đê-bô-ra cho biết bà cũng đã phải nói với lòng mình trong suốt trận chiến rằng: “Hỡi linh hồn ta, hãy bước đi, hãy mạnh mẽ!” (Quan. 5:21), bởi vì Đức Chúa Trời đã hứa ban chiến thắng (4:6-7).

Vị Bác Sĩ Phẫu Thuật đại tài đã chữa lành tấm lòng của chúng ta (Thi. 103:3). Vì vậy khi nỗi sợ hãi, buồn phiền hoặc sự lên án đến, có lẽ chúng ta cũng nên nói với linh hồn mình rằng: Hãy bước đi mạnh mẽ! Hỡi trái tim yếu ớt, hãy đập trở lại.