Người đàn ông đó dường như không thể chuộc tội. Tội ác của anh bao gồm tám vụ nổ súng (giết chết sáu người) và gây ra gần 1.500 vụ hỏa hoạn gây khiếp sợ cho thành phố New York vào những năm 1970. Anh để lại thư tại hiện trường các vụ án của mình nhằm chế giễu cảnh sát, và cuối cùng bị bắt và lần lượt bị kết án hai mươi lăm năm cho mỗi vụ giết người.

Nhưng Chúa đã đến với người đàn ông này. Ngày nay, anh là một người tin Đấng Christ, dành thời gian đọc Kinh thánh mỗi ngày, bày tỏ sự hối tiếc sâu sắc với gia đình các nạn nhân và tiếp tục cầu nguyện cho họ. Mặc dù bị giam cầm hơn bốn thập kỷ, người đàn ông dường như không thể chuộc tội này đã tìm thấy hy vọng nơi Chúa và tuyên bố rằng: “Sự tự do của tôi chỉ được tìm thấy trong Chúa Jêsus”.

Kinh Thánh cũng kể một câu chuyện khó tin khác về một người cải đạo. Trước khi gặp Đấng Christ phục sinh trên đường đến Đa-mách, Sau-lơ (người sau này trở thành sứ đồ Phao-lô) là người “thở ra những lời đe dọa giết người đối với các môn đồ của Chúa” (Cv. 9:1). Thế nhưng, tấm lòng và cuộc đời Phao-lô đã được Chúa Jêsus biến đổi (c.17-18), và ông trở thành một trong những chứng nhân mạnh mẽ nhất cho Ngài trong lịch sử. Người đàn ông đã từng mưu sát các Cơ Đốc nhân đã dành cả cuộc đời mình để rao truyền hy vọng của Phúc Âm.

Cứu chuộc luôn là công việc kỳ diệu của Đức Chúa Trời. Có những câu chuyện kịch tính hơn, nhưng lẽ thật cơ bản không thay đổi: Không ai trong chúng ta xứng đáng nhận được sự tha thứ của Ngài, nhưng Chúa Jêsus là Đấng Cứu Chuộc đầy năng quyền! Ngài “cứu toàn vẹn những người nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời” (Hê. 7:25).