Bác sĩ nói tình trạng bong võng mạc của cô ấy không thể chữa được. Nhưng sau mười lăm năm sống trong cảnh mù lòa – học chữ nổi, sử dụng gậy và chó dẫn đường – cuộc đời của người phụ nữ ở Montana đã thay đổi khi chồng cô hỏi vị bác sĩ nhãn khoa khác một câu hỏi đơn giản: Tình trạng của cô ấy có chữa trị được không? Câu trả lời là “Được”. Bác sĩ này phát hiện cô mắc phải tình trạng mắt phổ biến, và đã phẫu thuật loại bỏ đục thủy tinh thể khỏi mắt phải của cô. Ngày hôm sau, khi tháo miếng dán mắt ra, thị lực của cô là 20/20. Cuộc phẫu thuật thứ hai cho mắt trái của cô cũng thành công y như vậy.

Một câu hỏi đơn giản cũng đã thay đổi cuộc đời của Na-a-man, vị tướng chỉ huy quân đội đầy quyền thế bị mắc bệnh phong. Nhưng Na-a-man đã nổi giận cách ngạo mạn khi tiên tri Ê-li-sê bảo ông: “Hãy đi tắm bảy lần dưới sông Giô-đanh thì da thịt ông sẽ lành” (II Vua. 5:10). Tuy nhiên, các đầy tớ của Na-a-man đã hỏi tướng chỉ huy của họ một câu đơn giản: “Nếu nhà tiên tri truyền bảo cha một việc khó, cha chẳng làm sao?” (c.13). Bị thuyết phục, Na-a-man đã xuống tắm và “ông liền được sạch và da thịt trở lại như trước” (c.14).

Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta tranh đấu với vấn đề nào đó bởi vì chúng ta không kêu cầu cùng Chúa. Ngài sẽ giúp con chứ? Con có nên đi không? Ngài sẽ dẫn dắt con chứ? Ngài không đòi hỏi chúng ta phải xin giúp đỡ bằng những câu nói phức tạp. Đức Chúa Trời đã hứa với dân sự Ngài rằng: “Ta sẽ nhậm lời họ trước khi họ kêu cầu Ta” (Ês. 65:24). Vì vậy, chúng ta chỉ cần kêu cầu Ngài.