“Những người ở bên trái hãy chèo mạnh ba lần về phía trước!” Người hướng dẫn chèo bè vượt thác của chúng tôi nói to. Những người bên trái đã chèo mạnh, kéo chiếc bè ra khỏi dòng nước xoáy. Trong vài giờ, chúng tôi đã học được tầm quan trọng của việc lắng nghe người hướng dẫn. Giọng nói điềm tĩnh của anh ấy đã chỉ dẫn sáu người ít kinh nghiệm đi bè cùng làm việc để tìm đường an toàn nhất chèo xuôi theo dòng sông đang chảy xiết.

Cuộc sống cũng có những thác ghềnh phải không? Dòng nước có thể êm ái dễ chèo một lúc. Sau đó, chỉ trong nháy mắt, chúng ta phải chèo cật lực để tránh những xoáy nước bất ngờ. Những khoảnh khắc căng thẳng đó làm cho chúng ta nhận thức sâu sắc về nhu cầu có một người hướng dẫn giàu kinh nghiệm, một tiếng nói đáng tin cậy giúp chúng ta vượt qua những lúc rối ren.

Trong Thi Thiên 32, Đức Chúa Trời hứa sẽ là tiếng nói đó: “Ta sẽ dạy dỗ con, chỉ cho con nẻo đường phải đi” (c.8). Và chúng ta thấy rằng việc xưng nhận tội lỗi và tìm kiếm Chúa trong sự cầu nguyện (c.6) giúp chúng ta có thể lắng nghe Ngài. Dù vậy, tôi vẫn được an ủi bởi lời Chúa hứa: “Mắt Ta sẽ dõi theo mà khuyên dạy con” (c.8), đây là lời nhắc nhở rằng sự dẫn dắt của Ngài bắt nguồn từ tình yêu của Ngài. Gần cuối chương này, tác giả Thi Thiên kết luận: “Nhưng người nào tin cậy Đức Giê-hô-va thì sự nhân từ bao phủ người ấy” (c.10). Và khi chúng ta tin cậy Ngài, chúng ta sẽ nghỉ yên trên lời Ngài hứa dẫn dắt chúng ta vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời.