Đừng bao giờ bỏ cuộc. Hãy trở thành lý do để ai đó mỉm cười. Bạn thật tuyệt vời. Giá trị không phải ở chỗ bạn đến từ đâu, mà là nơi bạn sẽ đến. Một số học sinh tại thành phố Virginia Beach, bang Virginia đã tìm thấy thông điệp này và nhiều thông điệp nữa được viết trên những quả chuối tại phòng ăn trưa. Stacey Truman, người quản lý nhà ăn đã dành thời gian để viết những lời khích lệ lên quả chuối, bọn trẻ gọi chúng là “những quả chuối biết nói”.

Sự quan tâm chu đáo này khiến tôi nhớ đến tấm lòng của Ba-na-ba dành cho những tân tín hữu tại thành cổ An-ti-ốt (Cv. 11:22-24). Ba-na-ba nổi tiếng với khả năng truyền cảm hứng cho mọi người. Được biết đến là người tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và đức tin, ông thúc giục những tân tín hữu “cứ vững lòng theo Chúa” (c.23). Tôi hình dung ông đã dành thời gian cho những người mà mình muốn giúp đỡ và nói những điều như: Hãy bền lòng cầu nguyện. Hãy tin cậy Chúa. Hãy bám chặt Chúa khi cuộc sống khó khăn.

Tân tín hữu cũng giống như những đứa trẻ, họ cần rất nhiều lời khích lệ. Họ đầy tiềm năng. Họ đang khám phá những sở trường của mình. Họ có thể không hoàn toàn nhận ra những gì Chúa muốn làm trong họ và thông qua họ, và thường thì kẻ thù không ngừng hành động để ngăn cản họ tăng trưởng trong đức tin.

Những ai trong chúng ta đã theo Chúa một thời gian đều hiểu rằng sống cho Chúa là điều vô cùng khó khăn. Ước mong tất cả chúng ta sẽ trao và nhận sự khích lệ khi Thánh Linh của Chúa hướng dẫn và nhắc nhở chúng ta về lẽ thật thuộc linh.