Tại buổi hòa nhạc thiếu nhi, tôi thấy người thầy và cậu học trò ngồi trước cây đàn piano. Trước khi bản song tấu bắt đầu, người thầy nghiêng qua thì thầm vài lời chỉ dẫn phút chót. Khi tiếng nhạc réo rắt vang lên, tôi để ý thấy cậu học trò chơi một giai điệu đơn giản còn phần đệm của người thầy thì thêm vào chiều sâu và sự phong phú cho bản nhạc. Gần cuối bài, người thầy gật đầu bày tỏ sự hài lòng.

Đời sống chúng ta trong Chúa Jêsus giống bản song tấu hơn là màn độc diễn. Dù đôi khi tôi cũng quên rằng Ngài “đang bên cạnh” và chỉ bởi quyền năng và sự hướng dẫn của Ngài, tôi mới có thể “chơi” trọn vẹn bản nhạc. Tôi cố gắng tự mình làm tốt – vâng lời Chúa bởi sức riêng, nhưng điều đó thường kết thúc trong sự giả tạo và trống rỗng. Tôi cố gắng giải quyết nan đề bằng khả năng hạn hẹp của mình, nhưng kết quả là bất hòa với mọi người.

Sự hiện diện của Người Thầy khiến mọi thứ trở nên khác biệt. Khi nhờ cậy Chúa Jêsus giúp đỡ, tôi thấy đời sống mình tôn cao Ngài nhiều hơn. Tôi vui mừng phục vụ, tự do yêu thương, và kinh ngạc khi thấy Chúa ban phước cho các mối liên hệ của tôi. Cũng như Chúa Jêsus đã phán với các môn đồ đầu tiên: “Ai cứ ở trong Ta, và Ta trong người ấy thì sinh ra nhiều quả, vì ngoài Ta các con không làm gì được” (Gi. 15:5).

Mỗi ngày chúng ta đều đang chơi một bản song tấu với Người Thầy tuyệt vời của mình – chính ân điển và quyền năng của Ngài đã mang lại giai điệu cho đời sống thuộc linh của chúng ta.