Tiết trời chớm xuân thật tươi mát, vợ tôi – người bạn đồng hành của tôi cảm thấy thật khỏe khoắn. Nhưng những khoảnh khắc tuyệt vời bên nhau đó có thể nhanh chóng biến thành thảm họa nếu không có tấm biển chỉ dẫn đỏ trắng báo cho tôi biết mình đang đi sai đường. Vì không bẻ lái đủ rộng, nên ngay lập tức tôi nhìn thấy tấm biển “Cấm vào” trước mắt mình. Tôi nhanh chóng chuyển hướng, nhưng rùng mình khi nghĩ đến sự thiệt hại mà mình có thể gây ra cho vợ, bản thân và người khác nếu tôi phớt lờ tấm biển báo cho biết mình đang đi sai đường.

Những lời kết luận của Gia-cơ nhấn mạnh tầm quan trọng của sự sửa trị. Có ai trong chúng ta không cần được những người quan tâm mình “đem trở về” khỏi đường lối, hành động, quyết định hoặc những ước muốn có thể gây tổn hại? Có ai biết được điều nguy hại nào sẽ xảy ra cho bản thân chúng ta hoặc người khác nếu không có sự can thiệp vào đúng thời điểm?

Gia-cơ nhấn mạnh giá trị của sự sửa dạy cách nhân từ bằng những lời này: “Ai đem một tội nhân từ con đường lầm lạc trở lại, là cứu linh hồn người đó khỏi sự chết” (5:20). Sửa trị là bày tỏ lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Nguyện tình yêu và sự quan tâm đến lợi ích của người khác thôi thúc chúng ta nói và hành động theo những cách mà Chúa có thể dùng để “đem [họ] trở lại” (c.19).