Tại thành phố Philadelphia, khi những bãi đất trống đầy cỏ được dọn dẹp và trở nên tươi sáng với hoa và cây cảnh, thì đời sống tinh thần của những cư dân gần đó cũng vui tươi hơn. Điều này đặc biệt đúng với những ai đang gặp khó khăn về kinh tế.

Tiến sĩ Eugenia South cho biết: “Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy không gian xanh có thể tác động đến sức khỏe tinh thần, và điều đó đặc biệt đúng với những người sống trong các khu dân cư nghèo”. Tiến sĩ South, thành viên của Trường Y Khoa Perelman thuộc Đại Học Pennsylvania, là đồng tác giả của bản nghiên cứu về đề tài này.

Những người Giu-đa và Y-sơ-ra-ên bị áp bức đã tìm thấy niềm hy vọng tươi mới qua khải tượng của tiên tri Ê-sai về sự phục hồi đẹp đẽ mà Chúa dành cho họ. Giữa mọi lời kết tội và phán xét mà Ê-sai đã báo trước, thì lời hứa tươi sáng này thật chắc chắn: “Đồng hoang sẽ mừng rỡ và trổ hoa như hoa thủy tiên. Nó sẽ trổ nhiều hoa và vui mừng, hớn hở trỗi tiếng hát ca” (Ês. 35:1-2).

Cho dù hoàn cảnh hiện giờ có ra sao, chúng ta cũng có thể vui mừng bởi những cách đẹp đẽ mà Cha Thiên Thượng đã dùng để phục hồi trong chúng ta niềm hy vọng tươi mới, kể cả qua tạo vật của Ngài. Khi cảm thấy chán nản, việc suy ngẫm về sự vinh hiển của Ngài sẽ nâng đỡ chúng ta. Ê-sai khích lệ: “Hãy làm cho mạnh mẽ những bàn tay yếu ớt, làm cho vững vàng những đầu gối run rẩy!” (c.3).

Liệu một vài bông hoa có thể nhen lại niềm hy vọng trong chúng ta không? Một vị tiên tri đã nói là có. Và Đức Chúa Trời – Đấng ban hy vọng cho chúng ta cũng phán như vậy.