Thành phố Texarkana nằm ngay trên biên giới giữa hai bang Texas và Arkansas. Thành phố 70.000 dân này có hai thị trưởng, hai hội đồng thành phố, hai sở cảnh sát và hai sở cứu hỏa. Sự cạnh tranh thể thao giữa các trường trung học trong thành phố thu hút sự tham dự đông đảo bất thường, phản ánh lòng trung thành sâu sắc của mỗi người đối với trường học trong tiểu bang của họ. Nhưng từ đó cũng nảy sinh nhiều thách thức đáng chú ý hơn, như tranh cãi về hệ thống nước chung, được điều hành bởi hai bộ luật tiểu bang khác nhau. Nhưng thành phố này nổi tiếng về sự hiệp nhất mặc cho ranh giới phân chia của nó. Các cư dân tụ họp trong một bữa ăn tối thường niên được tổ chức trên Đại Lộ Biên Giới Liên Bang để cùng chia sẻ bữa tiệc ăn mừng sự hiệp nhất trong cộng đồng.

Có lẽ các tín hữu tại Cô-rinh-tô không vẽ ra ranh giới trên đại lộ, nhưng họ lại bị chia rẽ. Họ cãi vã vì cớ lòng trung thành với những người đã dạy họ về Chúa Jêsus: Phao-lô, A-bô-lô, hay Sê-pha (Phi-e-rơ). Phao-lô kêu gọi họ “hiệp một ý một lòng cùng nhau” (I Cô. 1:10), nhắc nhở họ rằng chính Đấng Christ đã chịu đóng đinh vì họ, chứ không phải những người lãnh đạo thuộc linh.

Ngày nay chúng ta có cư xử như vậy không? Đôi lúc chúng ta cũng chống đối thậm chí với những người có cùng niềm tin quan trọng vào sự hy sinh của Chúa Jêsus vì cớ tội lỗi chúng ta – và biến họ trở thành kẻ thù thay vì bạn của mình. Cũng như chính Đấng Christ không bị chia rẽ, thì chúng ta, những đại sứ của Ngài trên đất – là thân thể của Ngài – cũng không được để sự khác biệt về những điều không quan trọng chia rẽ chúng ta. Thay vào đó, ước ao chúng ta sẽ vui mừng vì sự hiệp nhất của mình trong Ngài.