Giữa biển cả bao la, người cứu hộ dừng chiếc thuyền kayak của mình lại để hỗ trợ những vận động viên bơi lội thi đấu ba môn phối hợp đang hoảng loạn. “Đừng bám vào giữa thuyền!” cô nói với các vận động viên, vì biết rằng sự dịch chuyển đó sẽ khiến chiếc thuyền nhỏ lật úp. Thay vào đó, cô bảo những vận động viên đuối sức đến phía đuôi, hay mũi lái của chiếc thuyền kayak. Tại đó họ có thể nắm lấy chiếc vòng, để người cứu hộ có thể an toàn cứu họ lên.

Bất cứ khi nào cuộc đời hay con người đe dọa kéo chúng ta xuống, là những người tin Chúa Jêsus, chúng ta biết mình có một Đấng Giải Cứu. “Chúa Giê-hô-va phán: Nầy chính Ta sẽ tìm chiên Ta, Ta sẽ tìm kiếm chúng… Ta sẽ giải cứu chúng khỏi mọi nơi mà chúng đã bị tan lạc trong ngày mây mù tăm tối” (Êx. 34:11-12).

Đây là lời bảo đảm của tiên tri Ê-xê-chi-ên với dân sự của Chúa khi họ bị lưu đày. Những người lãnh đạo của họ đã bỏ mặc và bóc lột họ, cướp bóc của họ và “chỉ lo nuôi mình mà không nuôi chiên [của Chúa]” (c.8). Kết quả là, dân sự “bị phân tán khắp mặt đất, chẳng có ai kiếm, chẳng có ai tìm” (c.6).

Nhưng Chúa tuyên bố: “Ta sẽ giải cứu chiên Ta” (c.10), và lời hứa của Ngài vẫn còn cho đến ngày nay.

Chúng ta cần phải làm gì? Bám chặt vào Đức Chúa Trời toàn năng và những lời hứa của Ngài. Chúa phán: “Nầy chính Ta sẽ tìm chiên Ta, Ta sẽ tìm kiếm chúng” (c.11). Đó là lời hứa cứu rỗi đáng được nắm chặt lấy.