Ellen bạn tôi làm công việc tính bảng lương cho công ty kế toán. Công việc này dường như đơn giản, nhưng đã nhiều lần các chủ doanh nghiệp nộp thông tin muộn hơn so với yêu cầu. Ellen thường phải làm thêm nhiều giờ để nhân viên có thể nhận lương đúng hạn. Cô làm vậy vì nghĩ đến những gia đình sống nhờ vào đồng lương để mua rau củ, thuốc men và trả tiền nhà.

Cách làm việc đầy thấu hiểu của Ellen đã nhắc tôi nhớ đến Chúa Jêsus. Khi còn trên đất, Ngài cũng thường chăm lo cho người khác dù điều đó gây bất tiện cho Ngài. Khi Đấng Christ muốn dành thời gian ở một mình sau khi nghe tin Giăng Báp-tít bị giết, Ngài đã xuống thuyền để đi tìm một nơi hoang vắng (Mat. 14:13). Có lẽ Ngài cần than khóc cho người bà con của mình và cầu nguyện trong lúc đau buồn.

Nhưng có một vấn đề. Đoàn dân đông cứ đi theo Ngài. Nhóm người này có những nhu cầu khác nhau. Việc giải tán họ sẽ dễ dàng hơn nhiều, nhưng “Đức Chúa Jêsus thấy đoàn dân đông thì cảm thương, và chữa lành cho những người bệnh” (c.14).

Mặc dù chức vụ của Chúa Jêsus trên đất bao gồm việc giảng dạy và chữa bệnh, nhưng sự cảm thông của Ngài đã ảnh hưởng đến cách Ngài thực hiện công tác. Nguyện Chúa giúp chúng ta nhìn thấy lòng thương xót của Ngài trong cuộc sống mình và thêm sức để chúng ta biết truyền sự tốt lành này cho người khác.