Lượng sức. Đó là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực thể hình giúp mọi người có thể tập luyện theo sức mình. Ví dụ, với bài tập chống đẩy, bạn có thể thực hiện mười lần liên tiếp, nhưng tôi chỉ làm được bốn lần. Người hướng dẫn khuyến khích tôi thực hiện chống đẩy theo thể lực của mình tại thời điểm đó. Chúng ta không cùng một mức độ như nhau, nhưng chúng ta có thể đi chung một hướng. Nói cách khác, người hướng dẫn sẽ nói rằng: “Hãy thực hiện động tác chống đẩy bốn lần bằng tất cả sức lực bạn có. Đừng so sánh mình với ai cả. Hãy xác định khả năng hiện tại, tiếp tục làm điều bạn có thể làm, và đến thời điểm bạn sẽ kinh ngạc khi thấy mình chống đẩy được bảy cái, và thậm chí là mười cái vào ngày không xa”.

Sứ đồ Phao-lô nói rất rõ ràng về việc dâng hiến: “Đức Chúa Trời yêu mến người dâng hiến một cách vui lòng” (II Cô. 9:7). Nhưng ông khích lệ các tín hữu tại hội thánh Cô-rinh-tô và chúng ta rằng mỗi người có khả năng khác nhau. “Mỗi người nên quyên góp tùy theo lòng mình đã định” (c.7). Chúng ta có khả năng dâng hiến khác nhau, và đôi khi khả năng của chúng ta cũng thay đổi theo thời gian. Việc so sánh không ích lợi gì, điều quan trọng nằm ở thái độ. Tùy theo khả năng của mình, hãy dâng hiến cách rộng rãi (c.6). Chúa hứa rằng kỷ luật ban cho cách vui lòng sẽ mang lại sự phong phú trong mọi cách vì một cuộc đời được phước sẽ “cảm tạ Đức Chúa Trời” (c.11).