Cảm nhận tầm quan trọng của những điều mình đang hứa với LaShonne, Jonathan ngập ngừng khi lặp lại lời hứa nguyện hôn nhân. Anh nghĩ: Làm sao mình có thể hứa những điều này khi mình thấy khó thực hiện? Anh đã làm xong lễ nghi, nhưng sức nặng của những điều anh cam kết vẫn còn đó. Sau buổi tiệc, Jonathan dẫn vợ mình vào nhà thờ và cầu nguyện – trong hơn hai tiếng đồng hồ – xin Chúa giúp anh giữ lời hứa nguyện yêu thương và chăm sóc đối với LaShonne.

Nỗi sợ trong ngày cưới của Jonathan đến từ sự nhận biết của anh về những khiếm khuyết và yếu đuối của con người. Nhưng Đức Chúa Trời, Đấng hứa ban phước cho các dân thông qua dòng dõi của Áp-ra-ham (Ga. 3:16) không hề có giới hạn nào.

Để kêu gọi những Cơ Đốc nhân Do Thái bền lòng và kiên nhẫn trong đức tin nơi Chúa Jêsus Christ, tác giả thư Hê-bơ-rơ đã nhắc lại những lời hứa của Chúa dành cho Áp-ra-ham, sự chờ đợi kiên nhẫn của vị tộc trưởng này, và sự ứng nghiệm của điều được hứa ban (Hê. 6:13-15). Tình trạng của Áp-ra-ham và Sa-ra, là những người lớn tuổi, không phải là rào cản đối với Chúa khi Ngài làm thành lời hứa ban cho Áp-ra-ham “dòng dõi gia tăng bội phần” (c.14).

Bạn có đang thấy khó để tin cậy Chúa bất kể những yếu đuối và khiếm khuyết của của mình không? Bạn có đang tranh chiến để giữ những điều mình cam kết, làm trọn những gì mình hứa nguyện không? Trong II Cô-rinh-tô 12:9, Chúa hứa vùa giúp chúng ta: “Ân điển Ta đầy đủ cho con, vì sức mạnh của Ta trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối”. Suốt hơn sáu mươi năm sau đó, Chúa đã giúp Jonathan và LaShonne giữ trọn lời hứa của mình. Bạn cũng hãy tin chắc rằng Chúa sẽ giúp bạn.