Sống gần các trang trại gia súc nên diễn viên hài Michael Yaconelli để ý thấy những con bò có khuynh hướng đi lang thang khi được chăn thả. Con bò cứ tiếp tục di chuyển, luôn tìm kiếm “đồng cỏ xanh tươi” trong tưởng tượng. Gần rìa khu chăn thả, nó có lẽ phát hiện chút vạt cỏ xanh tươi dưới bóng cây. Ngay bên ngoài phần hàng rào bị đổ là một bụi cỏ ngon lành. Nó đi qua khỏi hàng rào rồi ra tới đường lộ. Nó từ từ nhấm nháp dọc đường rồi đi lạc.

Không chỉ loài bò mới đi lang thang. Chiên cũng đi lang thang, và dường như con người có xu hướng lạc đường nhiều nhất.

Có lẽ đó là lý do trong Kinh Thánh, Chúa so sánh chúng ta với những con chiên. Thật dễ đi lang thang và “nhấm nháp con đường riêng” qua những lần thỏa hiệp và những quyết định dại dột, chẳng bao giờ nhận ra chúng ta đã xa rời lẽ thật thế nào.
Chúa Jêsus đã kể cho những người Pha-ri-si câu chuyện về con chiên đi lạc. Con chiên có giá trị với người chăn đến nỗi người này đã để những con chiên khác lại và đi tìm chiên lạc. Và người chăn đã ăn mừng khi tìm thấy chiên lạc! (Lu. 15:1-7).

Đây là niềm vui của Chúa khi thấy những ai đi lạc quay về bên Ngài. Chúa Jêsus phán: “Hãy chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên bị mất” (c.6). Đức Chúa Trời đã sai Đấng Cứu Chuộc đến để giải cứu và đem chúng ta về nhà.