Gần đây tôi phát hiện ra sự kỳ diệu của nghệ thuật phối cảnh biến dạng. Ban đầu nhìn chỉ thấy một loạt các bộ phận ngẫu nhiên, một tác phẩm điêu khắc bóp méo hình ảnh chỉ nhìn ra được hình dạng từ một góc độ nhất định. Trong một tác phẩm khác, một loạt các cột dọc thẳng hàng tạo hình khuôn mặt của một lãnh đạo nổi tiếng. Một tác phẩm khác được làm từ hàng trăm chấm đen lơ lửng treo bằng dây tạo hình con mắt của phụ nữ khi nhìn ở góc độ chính xác. Điểm mấu chốt của nghệ thuật phối cảnh này là nhìn tác phẩm từ nhiều góc độ khác nhau cho đến khi tìm ra được ý nghĩa thật sự của nó.

Với hàng ngàn câu dưới dạng lịch sử, thơ ca và nhiều hình thức khác, Kinh Thánh đôi khi thật khó hiểu. Nhưng chính Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết cách để hiểu đúng. Hãy xem Kinh Thánh như tác phẩm nghệ thuật phối cảnh biến dạng: nhìn từ nhiều góc cạnh và suy ngẫm cách kỹ càng.

Những câu chuyện ẩn dụ mà Chúa Jêsus kể cũng vậy. Những ai thật sự quan tâm sẽ suy ngẫm để có được “đôi mắt nhìn thấy” ý nghĩa của chúng (Mat. 13:10–16). Phao-lô bảo Ti-mô-thê “suy nghĩ” những điều ông nói để Chúa sẽ ban cho Ti-mô-thê sự hiểu biết (II Ti. 2:7). Và đoạn lặp lại trong Thi Thiên 119 là cách mà việc suy ngẫm Kinh Thánh đem lại sự khôn ngoan và thông hiểu, mở mắt chúng ta để thấy được ý nghĩa của Kinh Thánh (119:18, 97–99).

Hãy thử đọc một câu chuyện ẩn dụ trong một tuần hoặc đọc hết một sách Phúc Âm trong một lần. Hãy dành thời gian xem xét một câu từ nhiều khía cạnh khác nhau. Hãy đào sâu. Sự hiểu biết Kinh Thánh đến từ việc suy ngẫm Kinh Thánh, chứ không chỉ là đọc qua.

Chúa ơi, xin ban cho chúng con đôi mắt thật sự nhìn thấy.