Lời thô lỗ gây tổn thương. Vì vậy, bạn tôi, một tác giả từng đoạt giải thưởng, đã vất vả tìm cách đáp lại lời chỉ trích mà anh nhận được. Cuốn sách mới của anh được đánh giá năm sao cộng với giải thưởng lớn. Sau đó, một nhà phê bình tạp chí đáng kính dành cho anh lời khen mỉa mai, mô tả quyển sách được viết tốt nhưng vẫn chỉ trích nó cách gay gắt. Anh hỏi các bạn của mình: “Tôi nên trả lời thế nào?”

Một người bạn khuyên: “Thôi bỏ đi”. Tôi đã chia sẻ lời khuyên từ bài viết trong tạp chí, bao gồm các mẹo để bỏ qua những lời chỉ trích như vậy hay học hỏi từ nó ngay cả khi tiếp tục làm việc và viết sách.

Tuy nhiên, cuối cùng tôi quyết định tra xem Kinh Thánh – quyển sách có lời khuyên tốt nhất cho mọi vấn đề – nói về cách phản ứng với những lời chỉ trích nặng nề. Sách Gia-cơ khuyên: “Mọi người đều phải mau nghe, chậm nói, chậm giận” (1:19). Sứ đồ Phao-lô khuyên chúng ta “sống hòa hợp với nhau” (Rô. 12:16).

Tuy nhiên, có cả một chương trong Châm Ngôn cung cấp những chỉ dẫn khôn ngoan về cách phản ứng với các cuộc tranh cãi. Châm Ngôn 15:1 chép: “Lời đáp êm dịu làm nguôi cơn giận”, “Người chậm giận làm yên cuộc tranh cãi” (c.18). Hơn nữa: “Ai nghe lời quở trách đạt được sự thông sáng” (c.32). Khi suy nghĩ lời chỉ dạy khôn ngoan đó, nguyện Chúa giúp chúng ta luôn giữ lưỡi mình, như bạn tôi đã làm. Tuy nhiên, trên hết, sự khôn ngoan hướng dẫn chúng ta “kính sợ Đức Giê-hô-va” vì “sự khiêm nhường đi trước sự tôn trọng” (c.33).