Theo lời kể của gia đình, một ngày nọ, hai anh em Billy và Melvin đang đứng tại trang trại bò sữa của gia đình thì thấy một chiếc máy bay viết chữ trên bầu trời. Họ dõi theo khi máy bay phác thảo những chữ cái “GP” ở trên không. Cả hai anh em quyết định rằng những gì họ thấy sẽ có ý nghĩa cho mình. Một người nghĩ nó có nghĩa là “Go preach” (đi giảng đạo). Người kia đọc nó là “Go plow” (đi cày). Sau đó, Billy Graham đã tận tâm rao giảng Phúc Âm, trở thành biểu tượng của công tác truyền giáo, còn Melvin tiếp tục trung thành điều hành trang trại bò sữa của gia đình trong nhiều năm.

Bỏ qua những ký hiệu trên bầu trời, nếu Chúa kêu gọi Billy giảng đạo và Melvin đi cày bừa, thì dường như trong trường hợp này cả hai đều tôn vinh Chúa qua công việc của mình. Trong khi Billy có sự nghiệp truyền giáo lâu dài, thì thành công của ông không có nghĩa là việc em trai ông vâng theo tiếng gọi, làm công việc cày bừa là kém quan trọng hơn.

Mặc dù Chúa giao cho một số người ở trong chức vụ toàn thời gian (Êph. 4:11-12, nhưng không có nghĩa là những người ở trong các công việc và vai trò khác không quan trọng bằng. Dù là trường hợp nào, như Phao-lô nói: “mỗi phần hoạt động một cách thích hợp” (c.16). Điều đó có nghĩa là tôn vinh Chúa Jêsus bằng cách trung tín sử dụng ân tứ Ngài ban. Khi làm điều đó, dù là “đi giảng đạo” hay “đi cày” thì chúng ta vẫn có thể tạo ra sự khác biệt cho Chúa Jêsus ở nơi mình phục vụ hay làm việc.