Khi lái xe qua vùng có thu nhập thấp gần nhà thờ, mục sư Chad Graham ở tiểu bang Colorado bắt đầu cầu nguyện cho những người “hàng xóm” của mình. Chú ý đến tiệm giặt ủi nhỏ, ông dừng lại để nhìn vào bên trong và thấy tiệm đầy khách. Một người xin mục sư Graham một đồng xu lẻ để sử dụng máy sấy quần áo. Lời thỉnh cầu nhỏ đó đã truyền cảm hứng cho “Ngày Giặt Ủi” hàng tuần, được tài trợ bởi hội thánh của mục sư Graham. Các thành viên quyên góp tiền và xà phòng cho tiệm giặt ủi, cầu nguyện với khách hàng và hỗ trợ chủ cơ sở giặt ủi.

Việc họ đến với vùng lân cận, hỗ trợ dịch vụ giặt ủi phản ánh Đại Mạng Lệnh của Chúa Jêsus dành cho các môn đồ. Như Ngài đã nói: “Tất cả thẩm quyền trên trời dưới đất đã giao cho Ta. Vậy, hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ Ta, hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh làm báp-têm cho họ” (Mat. 28:18-19). Sự hiện diện đầy quyền năng của Thánh Linh Ngài giúp họ vươn đến “mọi nơi”, ngay cả tiệm giặt ủi. Thật vậy, chúng ta không đi một mình. Như Chúa Jêsus đã hứa: “Ta luôn ở với các con cho đến tận thế” (c.20).

Mục sư Graham đã kinh nghiệm lẽ thật đó sau khi cầu nguyện tại tiệm giặt ủi cho khách hàng tên Jeff đang chiến đấu với bệnh ung thư. Ông kể lại: “Khi chúng tôi mở mắt ra, mọi khách hàng trong phòng đang cầu nguyện với chúng tôi, đưa tay về phía Jeff. Đó là một trong những khoảnh khắc thiêng liêng nhất mà một mục sư như tôi từng trải qua”.

Bài học ở đây là gì? Hãy đi khắp nơi rao giảng về Đấng Christ.