Một trong những lần chậm trễ nhất của lịch sử ngành bưu chính đã kéo dài 89 năm. Vào năm 2008, một chủ nhà ở nước Anh nhận được thiệp mời dự tiệc gửi từ năm 1919 đến cho người từng ở tại địa chỉ của cô. Lá thư được giao tới cho cô bởi công ty bưu chính Royal Mail, nhưng lý do đằng sau sự chậm trễ này vẫn là một bí ẩn.

Đôi khi những nỗ lực truyền tin dù tốt nhất của con người cũng khiến chúng ta thất vọng, nhưng Kinh Thánh nói rõ rằng Chúa không bao giờ ngừng lắng nghe những người trung tín với Ngài. Trong I Các Vua 18, Ê-li đã chứng minh sự khác biệt rõ ràng giữa thần Ba-anh và Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Trong cuộc đối đầu để chứng minh Chúa là Đấng Chân thần, sau khi những tiên tri của Ba-anh đã cầu nguyện hàng giờ liền, Ê-li chế nhạo họ: “Hãy la lớn lên đi, vì Ba-anh là thần mà! Có lẽ thần còn đang ngẫm nghĩ, hoặc bận đi ngoài, hoặc đang đi đường, hoặc đang ngủ và cần phải đánh thức chăng!” (c.27) Rồi Ê-li cầu nguyện xin Đức Giê-hô-va nhậm lời để dân sự trở lại tin cậy Ngài, và quyền năng của Đức Chúa Trời đã bày tỏ cách rõ ràng.

Không phải lúc nào lời cầu xin của chúng ta cũng được nhậm ngay lập tức như của Ê-li, nhưng chắc chắn Chúa lắng nghe chúng ta (Thi. 34:17). Kinh Thánh nhắc nhở chúng ta rằng Ngài trân quý những lời cầu xin của chúng ta đến mức Chúa giữ chúng trước mặt Ngài trong những “bát bằng vàng”, như những thứ hương quý (Khải. 5:8). Chúa sẽ đáp mọi lời cầu xin trong sự khôn ngoan và đường lối toàn hảo của Ngài. Không hề có lá thư nào bị thất lạc ở thiên đàng.