Tại Pontiac, Michigan, công ty phá dỡ đã ủi nhầm một ngôi nhà. Điều tra viên tin rằng chủ nhân của căn nhà cần được phá dỡ đã đính bảng số nhà của mình sang nhà hàng xóm để tránh bị ủi sập.

Chúa Jêsus đã làm điều ngược lại. Nhiệm vụ của Ngài là để cho chính “nhà” của mình bị phá hủy vì cớ người khác. Hãy tưởng tượng cảnh đó và tất cả mọi người hẳn sẽ thấy bối rối như thế nào, kể cả các môn đồ của Chúa Jêsus. Hãy mường tượng cảnh họ nhìn nhau khi Chúa thách thức các nhà lãnh đạo tôn giáo: “Hãy phá đền thờ này đi, trong ba ngày Ta sẽ dựng lại” (Gi.2:19). Các nhà lãnh đạo đó tức giận bắt bẻ: “Người ta xây dựng đền thờ nầy mất bốn mươi sáu năm, mà Thầy thì sẽ dựng lại trong ba ngày sao?” (c.20). Nhưng Chúa Jêsus biết Ngài đang nói về đền thờ là chính thân thể mình (c.21). Còn họ thì không.

Họ không hiểu Ngài đã đến để bày tỏ rằng sự tổn thương mà chúng ta gây ra cho chính mình và người khác cuối cùng sẽ chất ở trên Ngài. Ngài sẽ chuộc chúng.

Chúa luôn biết rõ tấm lòng của chúng ta hơn chúng ta rất nhiều. Do đó Chúa không phó thác toàn bộ chương trình của Ngài ngay cả cho những người đã thấy các phép lạ và tin Ngài (c.23-25). Thời đó cũng như bây giờ, Chúa đang từ từ mặc khải tình yêu và lòng nhân từ trong những lời của Chúa Jêsus mà chúng ta không thể hiểu được cho dù Ngài đã nói với chúng ta.