Nhiều năm trước, tôi được mời đến phát biểu tại nhà sinh viên thuộc một trường đại học. Các sinh viên nổi tiếng hay mất trật tự nên tôi đã dẫn theo một người bạn để hỗ trợ. Họ đang trong tâm trạng vui mừng vì vừa vô địch giải bóng đá. Đến bữa tối, sự hỗn loạn bao trùm! Cuối cùng, trưởng nhà thông báo: “Có hai anh bạn ở đây muốn nói về Chúa”.

Tôi đứng lên với đôi chân run rẩy và bắt đầu nói với họ về tình yêu của Đức Chúa Trời, căn phòng dần trở nên yên lặng. Mọi người thật chăm chú. Tiếp theo là giờ hỏi đáp sôi nổi và chân thành. Sau này, chúng tôi bắt đầu lớp học Kinh Thánh tại đó và những năm kế tiếp nhiều người đã nhận được sự cứu rỗi trong Chúa Jêsus.

Tôi nhớ lại nhiều ngày giống như vậy khi tôi thấy “Sa-tan từ trời sa xuống như chớp” (Lu. 10:18), nhưng có những ngày chính tôi lại là người thất bại cách đáng xấu hổ.

Lu-ca 10 kể về việc các môn đồ của Chúa Jêsus trở về từ một chuyến truyền giáo để báo cáo thành công lớn. Nhiều người được đem vào Nước Trời, ma quỷ bị đuổi đi, và người ta được chữa lành. Các môn đồ rất phấn khởi! Chúa Jêsus đáp: “Ta thấy Sa-tan từ trời sa xuống như chớp”. Nhưng rồi Ngài cảnh báo: “Đừng mừng vì các quỷ phục tùng các con, mà hãy mừng vì tên các con đã được ghi trên trời” (c.20).

Chúng ta vui mừng trước thành công. Nhưng chúng ta cũng có thể tuyệt vọng khi dường như thất bại. Hãy cứ làm điều mà Chúa kêu gọi bạn làm – và phó thác kết quả cho Ngài. Tên bạn đã được ghi trong sách của Chúa rồi!