Vụ cháy rừng ở Andilla, Tây Ban Nha đã thiêu rụi gần 50.000 héc-ta rừng. Tuy nhiên, giữa thảm họa đó, một cụm gần 1.000 cây bách tươi xanh vẫn đứng hiên ngang. Khả năng trữ nước của loài cây này đã giúp chúng chịu đựng ngọn lửa cách an toàn.

Dưới triều đại của vua Nê-bu-cát-nết-sa ở Ba-by-lôn, một nhóm bạn trẻ đã sống sót qua ngọn lửa thạnh nộ của nhà vua. Sa-đơ-rắc, Mê-sác, và A-bết-nê-gô đã từ chối thờ lạy tượng mà Nê-bu-cát-nết-sa đã dựng, và họ nói với vua: “Nếu chúng tôi bị ném vào lò lửa, thì thưa đức vua, Đức Chúa Trời mà chúng tôi thờ phượng có thể cứu chúng tôi thoát khỏi” (Đa. 3:17). Vô cùng tức giận, nhà vua đã tăng độ nóng của lò lên gấp bảy lần so với bình thường (c.19).

Những tên lính đều bị thiêu cháy khi quăng những người bạn này vào lò lửa theo lệnh vua, nhưng những người xung quanh thấy Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-nê-gô đi giữa ngọn lửa “mà chẳng hề hấn gì”. Còn có một ai đó nữa – người thứ tư trông như “con trai của các thần” (c.25). Nhiều học giả tin rằng đây chính là hiện thân tiền nhập thể của Chúa Jêsus.

Chúa Jêsus ở cùng chúng ta khi chúng ta đối diện với những mối đe doạ và thử thách. Những lúc bị ép phải nhượng bộ trước áp lực, chúng ta không cần sợ hãi. Không phải lúc nào chúng ta cũng biết thời điểm và phương cách Chúa cứu giúp, nhưng biết rằng Ngài luôn ở cùng. Ngài sẽ ban sức mạnh để chúng ta cứ trung tín với Ngài trong mọi “ngọn lửa” mà chúng ta phải chịu.