Trên bia tưởng niệm nơi mộ phần của nhà khoa học nổi tiếng người Hà Lan, Albert Einstein không nhắc đến những tranh cãi khoa học của họ. Thay vào đó, ông nhắc lại “lòng nhân từ không bao giờ dứt” của Hendrik A. Lorentz, nhà vật lý học yêu dấu được biết đến bởi lối sống giản dị và đối xử công bằng với mọi người. Einstein nói: “Ai nấy đều vui vẻ đi theo ông vì họ cảm thấy ông ấy không bao giờ có ý ra lệnh nhưng luôn giúp đỡ.”

Lorentz đã truyền cảm hứng cho các nhà khoa học bỏ qua định kiến chính trị mà hợp tác với nhau, đặc biệt sau Đệ Nhất Thế Chiến. “Thậm chí trước khi chiến tranh kết thúc”, Einstein nói về người thắng giải Nobel như mình, “[Lorentz] đã cống hiến cả đời cho việc hòa giải.”

Làm công việc giải hòa cũng nên là mục tiêu của mọi thành viên trong hội thánh. Thật vậy, một số mâu thuẫn là điều không thể tránh khỏi. Nhưng chúng ta phải làm bổn phận của mình là tìm ra những giải pháp hòa bình. Phao-lô viết: “Đừng căm giận cho đến lúc mặt trời lặn” (Êph. 4:26). Để cùng nhau lớn lên, vị sứ đồ khuyên “chớ có một lời độc ác nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, hãy nói những lời tốt đẹp, có tính xây dựng để đem ơn phước đến cho người nghe” (c.29).

Cuối cùng, Phao-lô nói: “Hãy loại bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, phẫn nộ, tức giận, la lối, lăng mạ, cùng mọi điều hiểm độc. Hãy cư xử với nhau cách nhân từ và dịu dàng, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy” (c.31-32). Từ bỏ mâu thuẫn bất cứ khi nào chúng ta có thể sẽ giúp gây dựng hội thánh Chúa. Thật vậy, chúng ta tôn vinh Ngài qua điều đó.