Những phong tục cưới hỏi của người Nga thật đẹp và đầy ý nghĩa. Có một tập tục diễn ra trong tiệc mừng là khi người dẫn chương trình đề nghị nâng ly chúc mừng cô dâu chú rể. Ai cũng nâng ly và nhấp một ngụm rồi hô to: “Gor’ko! Gor’ko!” có nghĩa là “Đắng quá! Đắng quá!” Khi các vị khách hô lên từ này, cặp đôi phải đứng dậy hôn nhau để làm cho nước uống ngọt trở lại.

Ê-sai đã nói tiên tri rằng nước đắng của sự hoang tàn, đổ nát, và sự rủa sả trên đất (ch.24) sẽ nhường chỗ cho hy vọng ngọt ngào về một trời mới và đất mới (ch.25). Đức Chúa Trời sẽ chuẩn bị yến tiệc với thức ăn béo bổ và những loại rượu ngon nhất. Đó sẽ là đại tiệc của phước lành, hoa lợi và sự chu cấp không dứt cho tất cả mọi dân (25:6). Còn nữa. Dưới sự tể trị của vị Vua công chính, sự chết sẽ bị nuốt mất, nước mắt cay đắng sẽ được lau ráo, và tấm vải liệm của sự sỉ nhục sẽ được cởi bỏ (c.7-8). Dân sự Chúa sẽ vui mừng vì cớ Đấng mà họ tin cậy và chờ đợi sẽ đem lại sự cứu rỗi và biến chén đắng của cuộc đời nên ngọt trở lại (c.9).

Một ngày kia, chúng ta sẽ cùng Chúa Jêsus dự tiệc cưới Chiên Con. Khi Ngài chào đón tân nương của Ngài (là hội thánh) về nhà, thì lời hứa trong Ê-sai 25 sẽ được ứng nghiệm. Cuộc đời từng trải qua cay đắng sẽ nên ngọt ngào.