Đây là câu hỏi Ma-ri không cần nói với Giô-sép khi họ chờ đợi sự ra đời của hài nhi mà cô ấy đang mang: “Anh Giô-sép, chúng ta nên đặt tên gì cho con?” Không giống hầu hết những người sắp sinh con, họ không đặt câu hỏi về việc sẽ gọi đứa trẻ này là gì.

Thiên sứ đã đến thăm Ma-ri rồi thăm Giô-sép, nói với hai người rằng tên hài nhi này là Jêsus (Mat 1:20-21; Lu. 1:30-31). Thiên sứ hiện đến với Giô-sép và giải thích rằng cái tên này chỉ về việc con trai ấy sẽ “cứu dân mình ra khỏi tội”.

Ngài cũng được gọi là Em-ma-nu-ên (Ês. 7:14), nghĩa là “Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta”, vì Ngài là Đức Chúa Trời trong hình dạng con người – Đấng Thánh được bọc bằng khăn. Tiên tri Ê-sai đã cho biết thêm các danh xưng “Đấng Kỳ Diệu”, “Đấng Cố Vấn”, “Đức Chúa Trời Quyền Năng”, “Cha Đời Đời” và “Chúa Bình An” (9:5), bởi vì Ngài sẽ là tất cả những điều đó.

Đặt tên cho con trẻ luôn là điều thú vị. Nhưng không có đứa trẻ nào khác có một cái tên đầy quyền năng, thú vị và thay đổi thế giới như hài nhi “Jêsus, gọi là Đấng Christ” (Mat. 1:16). Thật tuyệt khi chúng ta có thể “kêu cầu danh Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ” (I Cô. 1:2)! Không có danh nào khác cứu rỗi được loài người (Cv. 4:12).

Hãy ngợi khen Chúa Jêsus và suy ngẫm mọi điều Ngài muốn nói với chúng ta trong mùa Giáng Sinh này!