Năm mười bảy tuổi, Dowayne phải rời khỏi gia đình ở Manenberg, thuộc thành phố Cape Town, Nam Phi, vì tội ăn cắp và nghiện ma túy. Anh đi không xa và dựng một túp lều với mái tôn kim loại ở sân sau của mẹ mình. Nơi đây nhanh chóng trở thành Sòng bạc, nơi để sử dụng ma túy. Tuy nhiên, lúc 19 tuổi, Dowayne đến với đức tin cứu chuộc nơi Chúa Jêsus. Hành trình cai nghiện của anh kéo dài và mệt mỏi, nhưng anh đã thành công với sự giúp đỡ của Chúa và sự hỗ trợ của những người bạn Cơ Đốc. Và mười năm sau khi Dowayne dựng Sòng bạc, anh và những người khác đã biến túp lều đó thành nhà thờ. Chỗ từng là nơi tối tăm và hiểm họa giờ đây là nơi thờ phượng và cầu nguyện.

Các lãnh đạo tại nhà thờ này đọc Giê-rê-mi 33 để biết cách Chúa mang lại sự chữa lành và phục hồi cho mọi người và mọi nơi, như cách Ngài đã thực hiện với Dowayne và Sòng bạc trước đây. Tiên tri Giê-rê-mi đã nói với dân sự bị giam cầm rằng dù thành này không được giữ lại, nhưng Chúa sẽ chữa lành cho dân Ngài và sẽ “tái lập chúng”, làm sạch mọi tội lỗi (Giê. 33:7-8). Sau đó, thành này sẽ mang lại cho Ngài niềm vui, lời ca ngợi và vinh quang (c.9).

Khi chúng ta bị cám dỗ trở nên tuyệt vọng vì tội lỗi dẫn đến đau lòng và tan vỡ, hãy tiếp tục cầu nguyện rằng Chúa sẽ mang lại sự chữa lành và hy vọng, cũng như Ngài đã thực hiện tại sân sau của một ngôi nhà ở Manenberg.