Năm 1876, những thợ khoan tìm than ở miền trung Indiana nghĩ rằng họ đã thấy cổng địa ngục. Nhà sử học John Barlow Martin báo cáo rằng ở độ sâu khoảng hơn 180m: “Khói độc phát ra giữa những tiếng ồn khủng khiếp.” Lo sợ đã “cắn vào mái hang của quỷ,” những người thợ mỏ chặn giếng lại và hối hả quay về nhà.

Những người thợ mỏ dĩ nhiên đã nhầm lẫn. Vài năm sau đó, họ khoan lại và tìm thấy rất nhiều khí đốt tự nhiên. Mặc dù họ đã lầm, nhưng tôi thấy mình hơi ghen tị với họ. Những thợ mỏ này sống với nhận thức về thế giới tâm linh, là điều thường thiếu trong đời sống của tôi. Tôi dễ dàng sống như thể thế giới siêu nhiên không liên quan gì đến tự nhiên và quên rằng “chúng ta chiến đấu, không phải chống lại thịt và máu, nhưng chống lại… các thần dữ ở các nơi trên trời (Êph. 6:12).

Khi thấy điều ác chiến thắng trong thế giới của mình, chúng ta không nên đầu hàng hay cố gắng chiến đấu bằng sức của bản thân. Thay vào đó, chúng ta phải chống trả cái ác bằng cách mặc lấy “mọi khí giới của Đức Chúa Trời” (c.13-18). Học Kinh Thánh, thường xuyên nhóm lại với các tín hữu khác để được khích lệ, và đưa ra lựa chọn vì ích lợi của người khác có thể giúp chúng ta “chống lại các mưu kế của ma quỷ” (c.11). Với sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh, chúng ta có thể đứng vững khi đối diện với bất cứ điều gì (c.13).