Trong câu chuyện Phù Thủy Vĩ Đại Xứ Oz, Dorothy, Bù Nhìn, Người Thiếc và Sư Tử Hèn Nhát quay trở lại xứ Oz với cây chổi đã tiếp sức cho Phù Thủy Độc Ác Phương Tây. Phù Thủy đã hứa, để đổi lấy cây chổi, hắn ta sẽ làm thành những khao khát sâu xa nhất của bốn người bọn họ: một chuyến về nhà cho Dorothy, não cho Bù Nhìn, trái tim cho Người Thiếc và lòng dũng cảm cho Sư Tử Hèn Nhát. Nhưng Phù Thủy đã trì hoãn và bảo họ quay lại vào ngày hôm sau.

Trong khi họ van xin Phù Thủy thì chú chó Toto của Dorothy đã kéo bức màn ra, phía sau bức màn để lộ ra rằng hắn hoàn toàn không phải là phù thủy, mà chỉ là một gã đáng sợ, cáu kỉnh đến từ Nebraska.

Người ta nói rằng tác giả L. Frank Baum đã gặp phải vấn đề nghiêm trọng với Chúa, vì thế ông ấy muốn gửi đi thông điệp rằng chỉ chúng ta mới có thể giải quyết được nan đề của chính mình.

Ngược lại, sứ đồ Giăng đã kéo bức màn cho thấy Đấng Vĩ Đại thật sự ở phía sau “bức màn”. Giăng không đủ lời diễn tả (hãy để ý việc sử dụng từ “như” nhiều lần trong phân đoạn), nhưng điểm chính đã được mô tả đầy đủ: “Đấng ngồi trên ngai… dường như có biển thủy tinh trong như pha lê” (Khải. 4:2, 6). Dù cho những nan đề vây lấy chúng ta trên đất này (chương 2-3), nhưng Chúa vẫn đang tể trị. Ngài tích cực hành động để đem đến điều tốt lành cho chúng ta, để chúng ta có thể kinh nghiệm sự bình an của Ngài.