Đứa cháu trai bốn tuổi nói với Cari, vợ tôi: “Cháu biết Chúa sống ở đâu”. Với sự tò mò, vợ tôi hỏi: “Ở đâu vậy?” Cháu trả lời: “Chúa sống trong khu rừng bên cạnh nhà bà ạ”.

Khi Cari kể cho tôi nghe về cuộc trò chuyện, vợ tôi thắc mắc không biết điều gì khiến cháu nghĩ như vậy. Tôi nói: “Anh biết đấy. Lần trước cháu đến thăm, khi đi dạo trong rừng, anh nói với cháu rằng: ‘Dù chúng ta không thể nhìn thấy Chúa, nhưng chúng ta có thể thấy điều Ngài đã làm’. Anh hỏi cháu lúc qua chỗ cát gần bờ sông: ‘Cháu có thấy dấu chân của ông không? Động vật, cây cối và bờ sông giống như những dấu chân của Chúa vậy. Chúng ta biết rằng Ngài ở đây vì chúng ta có thể nhìn thấy điều Ngài đã làm”.

Tác giả Thi Thiên 104 cũng chỉ ra bằng chứng về Chúa trong công trình sáng tạo, ông thốt lên rằng: “Lạy Đức Giê-hô-va, công việc Ngài nhiều biết bao! Ngài đã dựng nên tất cả một cách khôn ngoan; Trái đất đầy dẫy các tạo vật của Ngài” (c.24). Từ Hê-bơ-rơ chỉ về sự khôn ngoan trong phân đoạn này thường được dùng trong Kinh Thánh để mô tả nghề thủ công tinh xảo. Công việc tay Chúa làm trong tự nhiên tuyên bố sự hiện diện của Ngài và khiến chúng ta muốn ca ngợi Ngài.

Thi Thiên 104 bắt đầu và kết thúc bằng cụm từ: “Hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va” (c.1, 35). Từ bàn tay đứa trẻ đến đôi mắt đại bàng, tác phẩm nghệ thuật của Đấng Tạo Hóa ở xung quanh chúng ta cho biết về quyền năng tuyệt vời của Ngài. Nguyện chúng ta đón nhận điều đó với tấm lòng kinh ngạc và dâng lên lời ca ngợi Ngài!