Đặt tên là vấn đề quan trọng – cho dù đó là đặt tên con, tên công ty, hay tên thú cưng. Cha mẹ, doanh nhân hay các gia đình phải vắt óc để chọn được cái tên hoàn hảo. Từ việc cố gắng chọn tên sang trọng đến tên độc nhất vô nhị, hầu hết mọi người đều muốn chọn tên mang ý nghĩa quan trọng. Ví dụ, tên tiếng Hoa của tôi nói lên nguyện vọng của bố mẹ là tôi sẽ trở nên người khôn ngoan.

Trong thời Kinh Thánh, tên gọi cũng rất quan trọng. Môi-se biết tầm quan trọng của tên gọi. Khi Đức Chúa Trời gặp ông tại bụi gai cháy và giao phó sứ mệnh giải cứu dân Y-sơ-ra-ên khỏi tay Pha-ra-ôn hùng mạnh, ông đã hỏi Chúa: “Tên Ngài là gì?” (xem Xuất. 3:13). Chúa trả lời, “TA LÀ ĐẤNG TỰ HỮU HẰNG HỮU” (c.14). “TA LÀ ĐẤNG TỰ HỮU HẰNG HỮU” chỉ về một Đức Chúa Trời đời đời, độc lập, có từ trước, tự hữu, toàn năng và không có giới hạn. Ngài là hữu thể tối cao duy nhất trong cõi vũ trụ mà không phụ thuộc vào bất cứ điều gì khác để hiện hữu. Hôm qua, ngày nay và mãi mãi, Ngài không bao giờ thay đổi. Không điều gì có thể khiến Ngài hành động trái ngược với bản tính của Ngài hay thỏa hiệp sự chánh trực của Ngài.

Danh xưng của Chúa là nền tảng vững vàng để chúng ta tin cậy nơi sự thành tín đời đời của Ngài. Hiểu về danh xưng của Chúa giúp chúng ta tin cậy Ngài trong đời sống hằng ngày và thực thi trách nhiệm của mình. Vì chúng ta biết rằng “Đấng Tự Hữu” vô hạn ở với chúng ta, và Ngài không bao giờ thay đổi.